Tribina analitičara Milorada Vukašinovića o kineskom uticaju na Balkanu (Video)

Tribina analitičara Milorada Vukašinovića o kineskom uticaju na Balkanu (Video)

U okviru ciklusa Razgovori o geopolitici, tribina „Balkan i Put svile” održana je u četvrtak 9. avgusta u Klubu „Tribina mladih” Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač bio je Milorad Vukašinović, novinar i publicista.

Vukašinović je na početku predavanja ocenio da sadašnje interesovanje Kine za Balkan i evropski kontinent nije moguće razumeti bez analize sadržaja njene spoljne politike koja je od formiranja države 1949. godine prošla kroz nekoliko faza.

– Tokom pedesetih godina, savezništvo sa Sovjetskim Savezom smatrano je prirodnom političkom i ideološkom činjenicom, što je u zapadnim geopolitičkim krugovima izazivalo veliku konsternaciju – rekao je autor tribine.

U ovoj deceniji 20. veka, Kina se suočila sa tri događaja koji su presudno uticali na njenu kasniju spoljnopolitičku orijentaciju. Najpre je u periodu od 1961. do 1963. nastupila serija prirodnih katastrofa (poplava i suša) koja je prouzrokovala masovnu glad, što je uslovilo preispitivanje  ideološke dogme o brzoj industrijalizaciji kao magičnoj formuli za rešavanje agropopulacionih problema.

Potom je neuspeh brze industrijalizacije prouzrokovao  pojavu Kulturne revolucije (1966–1976) koja je značila nezapamćenu borbu protiv „revizionističkih tendencija” unutar KPK i dodatno doprinela daljem zaoštravanju odnosa u zemlji.

Zanimljivo je da se na kraju šezdesetih godina prošlog veka u Kini rodilo skoro 160 miliona devojčica, što je najavljivalo izvestan društveni i privredni kolaps; tada je nastala ideja o kontroli rasta populacije (tzv. politika jednog deteta) koja je disciplinovano sprovođena do pre nekoliko godina.

U nastavku tribine, Vukašinović je naglasio da kineski prodor na Balkan proizlazi iz kineskog nastojanja da vanredne privredne rezultate projektuje na širem globalnom planu. Primarni interes je stvaranje preduslova za efikasan i brz prodor kineskih roba na evropska tržišta.

– Okupljanje država u okviru Samita 16 plus u Beogradu Kinezi  s pravom nazivaju uspehom njihove „diplomatije brzih pruga”. Razume se da ovakva vrsta uticaja stvara pretpostavke za jačanje kineske uloge u Evropi koja objektivno ugrožava interese tradicionalnih „talasokratskih sila” (SAD i Velike Britanije)- dodao je Vukašinović.

Područje Balkana, posebno Srbije kao ključne države, poseduje ogroman potencijal za povezivanje kinesko-ruskih interesa. To bi, smatra Vukašinović, doprinelo stvaranju pretpostavki za potencijalnu „emancipaciju” balkanskih država i stvaranje jedne bezkonfliktne zone koja bi bila uključena u glavne tokove nove evropske politike. O tome je nedavno govorio i mađarski premijer Viktor Orban.

Ostavite odgovor