НА БАКОВОМ ТУРНИРУ НАЈБОЉИ СУ БИЛИ ЂУРЂЕВЧАНИ

На фудбалком стадиону Фудбалског клуба „Бачка 1923” у Ђурђеву јуче у недељу, 7. јуна, одржано је друго овогодишње такмичење Спортског удружења Спортских игара „Јаша Баков”, а прво по укидању ванредног стања. Такмичило се у малом фудбалу на једној половини стадиона, играли су се пионири рођени 2005. године и млађи. Учествовале су три екипе. Време је било лепо, било је сунчано, па је публика имала прилику да прати такмичење младих фудбалера из лепог хлада Бачковог ресторана који се налази на стадиону.
smart
Прво место је заузела екипа Фудбалског клуба „Бачка 1923” из Ђурђева, а у екипи су играли; Дејан Бечкеречки Лазар Павловић Милан Тривуновић Саша Рац Мирослав Чавић Душан Бараћ Срђан Илијин Владимир Церевић   Друго место је заузела екипа Русинског културног центра Нови Сад, у којој су играли; Вељко Вајагић Саша Загорјански Борис Загорјански Михајло Бујила Алекса Дорокхази Лука Дорокхази Стефан Харди Огњен Салонтаји   Треће место је заузела екипа Фудбалског клуба „Искра” из Коцуре, у којој су играли; Давид Недељковић Вид Недељковић Ален Мученски Дамјан Колошњаји Данијел Човс Матија Пауновић   Играло се по систему свака екипа са сваком по десет минута. ФК „Бачка 1923”: РКЦ – 5:0 ФК „Искра”: РKC – 1:3 ФК „Бачка 1923”: ФК „Искра” – 0:0 РКЦ : ФК „Бачка 1923” – 0:0 ФК „Искра”: РKC – 0:2 ФК „Искра”: ФК „Бачка 1923” – 0:4   После лепог и фер такмичења фудбалери су се одморили у хладовини, а после тога су лепо угошћени у ресторану Фудбалског клуба „Бачка 1923” где је за њих припремљен ручак. Да би организација функционисала како треба побринули су се Иван Папуга предсидседник СУ СИ  „Јаша Баков”, Владимир Иван подпредседник СУ СИ  „Јаша Баков” и Звонко Салаг који је био домаћин заједно са представницима Фудбалского клуба „Бачка 1923”. Орґанизацију су значајно подржали и други ентузијасти који несебично помажу ова такмичења, као и спонзори који су омогућили да играчи допутују у Ђурђево. -Задовољан сам са такичењем, било је лепо, иако је то било прво такмичење после укидања ванредног стања нисам приметио било какве промене у односу на досадашња или прошлогодишња такмичења. Било је доста екипа да се турнир одржи и то задовољавајуће, рекао је Иван Папуга председник СУ СИ „Јаша Баков” који је по завршетку такмичења поздравио учеснике, захвалио на учествовању, а онда прогласио победнике и доделио им дипломе и медаље. Прво такмичење Спортског удружења Спортских игара „Јаша Баков” у овој години било је одржано 13. марта, такмичило се у билијару у Новим Саду, а после Ђурђева, игре ће бити орґанизоване у Шиду ове суботе, 13. јуна, где ће се такмичити у стоном тенису. После того, 17. јуна ће бити организовано такмичење у одбојци на песку на Палићу. Овог лета је у плану и организација најмлађе такмичарске дисциплине СУ СИ „Јаша Баков”, а то је такмичење у малом фудбалу три на три, које се планира за август, а домаћини би требали бити Миклошевчани у Републики Хорватској. У теку целе године ово Удружење већ традиционално организује седамнаест такмићења из разних спортова, а у местима где живе Русини. За војвођанске.рс : С. Саламун   НА БАКОВИМ ТУРНИРУ НАЙЛЄПШИ ДЮРДЬОВЧАНЄ На фодбалским стадиону Фодбалского клуба „Бачка 1923” у Дюрдьове вчера внєдзелю, 7. юния, отримане друге тогорочне змаганє Спортского здруженя Спортских бавискох „Яша Баков”, а перше по утаргованю позарядового стану. Змагало ше у малим фодбалу на єдней половки стадиону и змагали ше пионире народзени 2005. року и младши. Участвовали три екипи. Хвиля була красна, було слунечно, та публика мала нагоду провадзиц змаганє младих фодбалерох зоз Бачкового ресторану котри ше находзи на стадиону и з красного хладку. Перше место завжала екипа Фодбалски клуб „Бачка 1923” з Дюрдова, а у екипи бавели; Деян Бечкеречки Лазар Павлович Милан Тривунович Саша Рац Мирослав Чавич Душан Барач Срдян Илиїн Владимир Церевич   Друге место завжала екипа Руского културного центру Нови Сад, у котрей бавели; Велько Ваяґич Саша Загорянски Борис Загорянски Михайло Буїла Алекса Дорокхази Лука Дорокхази Стефан Гарди Огнєн Салонтаї   Треце место завжала екипа зоз Фодбалского клуба „Искра” зоз Коцура, у котрей бавели; Давид Неделькович Вид Неделькович Ален Мученски Дамян Колошняї Даниєл Човс Матия Паунович   Бавело ше по системи кажда екипа з кажду по дзешец минути. ФК „Бачка 1923”: РКЦ – 5:0 ФК „Искра”: РKC – 1:3 ФК „Бачка 1923”: ФК „Искра” – 0:0 РКЦ : ФК „Бачка 1923” – 0:0 ФК „Искра”: РKC – 0:2 ФК „Искра”: ФК „Бачка 1923” – 0:4   После красного и фер змаганє фодбалере одпочинули у хладку, а потим су крашнє привитани у ресторану Фодбалского клуба „Бачка 1923” дзе за нїх порихтани полудзенок. Же би орґанизация функционовала як треба остарали ше Иван Папуґа предсидатель СБ СД  „Яша Баков”, Владимир Иван подпредсидатель СЗ СБ  „Яша Баков” и Звонко Салаґ котри бул домашнї вєдно з представнїками Фодбалского клуба „Бачка 1923”. Орґанизациї значно допринєсли и други ентузиясти котри нєсебично помагаю тоти змаганя, як и спонзоре котри омогучели же би бавяче допутовали до Дюрдьова. -Задовольни сом зоз змаганьом, було крашнє, гоч тото змаганє було перше по утаргованю позарядового стану нє обачел сом же єст було яки пременки у одношеню на потерашнї або прешлорочни змаганя. Було досц екипи же би ше турнир отримал и то задоволююце, гварел Иван Папуґа предсидатель СЗ СБ  „Яша Баков” котри по законченю змаганя привитал шицких учашнїкох, подзековал за учесц, а вец и преглашел побиднїкох и додзелєл им дипломи и металиї. Перше змаганє Спортского здруженя Спортских бавискох „Яша Баков”у тим року було 13. марца, змагало ше у билияру у Новим Садзе, а после Дюрдьова, бависка буду орґанизовани у Шиду на тоту соботу, 13. юния, дзе ше будзе змагац у столним тенису. После того, 17. юния будзе орґанизоване змаганє у одбойки на писку на Паличу. Того лєта ше планує орґанизовац и наймладше змаганє СЗ СБ  „Яша Баков”, а то змаганє у малим фодбалу три на три, котре ше планує за авґуст, а домашнї би требали буц Миклошевчанє у Републики Горватскей. Тото Здруженє уж традицийно цалого року орґанизує седемнац змаганя у вецей дисциплионох у местох дзе жию Руснаци.   За войводянски.рс : С. Саламун