НАЈБОЉА ЈЕ КУЦУРСКА ПЕВАЧКА ГРУПА – НАЙЛЄПША КОЦУРСКА ШПИВАЦКА ҐРУПА

Ђурђевачки традиционални 17. Фестивал изворног певања „Да се не заборави” одржан је прекјуче, у суботу 24. августа у сеоском Задружном дому. Међу четрнаест певачких група из земље и иностранства стручни жири је за најлепшу прогласио Млађу мешану певачку групу КУД „Жетва” из Куцуре. Специјалну награду, која се добија за посебно истицање међу групама на Фестивалу добила је више пута награђивана Девојачка певачка група КУД „Тарас Шевченко” из Ђурђева. Фестивал је отворио Борислав Сакач председник Националног савета Русина и Радован Чолић председник Скупштине општине Жабаљ који су поздравили госте и похвалили домаћине за организацију. Такмичарски део Фестивала је по традицији отворио прошлогодишњи победник Женска певачка група КУД „Јаким Говља” из Миклошеваца из Републике Хрватске. Осим њих на бини су наступиле женске, мушке и мешане певачке групе из Руског Крестура, Шида, Новог Сада, Куцуре, Петроваца из Хрватске, Куле, Новог Орахова, Вербаса, Бикић Дола и Ђурђева. У стручном жирију били су Ахнета Тимко Мудри, Татјана Колесар Гвојић, Мирослава Даждиу, Борислав Барна и Сенка Станковић. Они су осим извођења песама оцењивали компелтан наступ сваке групе, па и понашање на бини као и ношњу. У ревијалном делу Фестивала наступила је Мешана певачка група „Жуковина” из Украјине. После званичног дела дружење је настављено у просторијама КУД „Тарас Шевченко”. Фестивал изворног певања „Да се не заборави” налази се у Календару репрезентативних манифестација Националног савета Русина, а његов оснивач и организатор је КУД „Тарас Шевченко” из Ђурђева. Фестивал су и ове године финансијски помогки Покрајински секретаријат за кулуру, јавно информисање и односе са верским заједницама, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, Национални савет русинске националне мањине, Завод за културу војвођанских Русина и Општина Жабаљ. ДУХОВНИ ЖИВОТ ГРКОКАТОЛИЧКИХ ЂУРЂЕВЧАНА Пре фестивалског дела, а по традицији у 17 часова у Русинској школи отворена је изложба под назвом „Некад је било…” у којој су осим приказа унутрашњости традиционалне русинске куће, посетиоци могли да виде новопостављену изложбу на тему духовног живота гркокатолика у Ђурђеву. О предметима који су припремљени за овај догађај и донешени из гркокатоличке сеоске цркве говорио је Мирослав Чакан члан Организационог одбора Фестивала.  За војвођанске.рс : С. Саламун    НАЙЛЄПША КОЦУРСКА ШПИВАЦКА ҐРУПА   Дюрдьовски традицийни 17. Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе” отримани позавчером, всоботу 24. авґуста у валалским Задружним доме. Медзи штернац шпивацки ґрупи зоз жеми и иножемства фахови жири за найлєпшу преглашела Младшу мишану шпивацку ґрупи КУД „Жатва” зоз Коцура. Специялну награду, котра ше достава за окремне визначованє медзи ґрупами на Фестивалу достала вецераз наградзована Дзивоцка шпивацка ґрупа КУД „Тарас Шевченко“ зоз Дюрдьова. Фестивал отворел Борислав Сакач предсидатель Националного совиту Руснацох и Радован Чолич предсидатель Скупштини Општини Жабель котри поздравели госцох и похвалєли домашнїх за орґанизацию. Змагательну часц Фестивалу по традициї отворел прешлорочни побиднїк, Женска шпивацка ґрупа КУД „Яким Ґовля” зоз Миклошевцкох зоз Републики Горватскей. Крем нїх на бини наступели женски, хлопски и мишани шпивацки ґрупи зоз Рускогo Керестура, Шиду, Нового Саду, Коцура, Петровцох зоз Горватскей, Кули, Нового Орахова, Вербасу, Бикич Долу и Дюрдьова. У фахивим жирию були Агнета Тимко Мудри, Татяна Колєсар Ґвоїч, Мирослава Даждиу, Борислав Барна и Сенка Станкович. Вони крем виводзеня шпиванкох оценьовали комплетни виступ каждей ґрупи, та и справованє на бини и шмату. У ревиялней часци Фестивалу наступела Мишана шпивацка ґрупа „Жуковина” зоз України. После урядовей часци друьенє настевене у просторийох КУД „Тарас Шевченко”. Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе” находзи ше у Календаре репрезентативних манифестацийох НС Руснацох, а снователь и орґанизатор Фестивалу КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова. Фестивал и того року финасово помоли Покраїнски секретарият за кулуру, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци, Национални совит рускей националней меншини, Завод за културу войводянских Руснацох и Општина Жабель. ДУХОВНИ ЖИВОТ ГРЕКОКАТОЛЇЦКИХ ДЮРДЬОВЧАНОХ Пред фестивалску часц, а по традициї на 17 годзин у Рускей школи отворена вистава под назву „Дакеди було…” у котрей крем приказу традицийного руского обисца, нащивителє могли опатриц новопоставену виставу на тему духовного живота грекокатолїкох у Дюрдьове. О предметох котри порихтани за тоту нагоду и принєшени зоз валаскей грекокатолїцкей церкови гуторел Мирослав Чакан член Орґанизацийного одбору Фестивалу.   За войводянски.рс : С. Саламун