НЕСЕБИЧНА ПОМОЋ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ АП ВОЈВОДИНЕ

Уоквиру спровођења мера за подршку социјално угроженом становништву, Покрајинска влада је подржала предлог Фонда за пружање помоћи избеглом и прогнаном становништву и издвојила највећи део средстава за 1500 пакета са основним животним намирницама за најугроженије породице са територије АП Војводине . Фонд ће у сарадњи са локалним самоуправама кренути у испоруку помоћи следеће недеље.