У Новом Саду представљен национални модел студентске праксе

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић и министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић присуствовали су округлом столу чија је тема креирање Националног модела студентске праксе под називом: „Мој град – мој избор – моја каријера“, којим Министарство просвете, науке и технолошког развоја жели да помогне стварање трајног партнерства између центара за развој каријере високошколских установа, локалних самоуправа и привреде. Идeja je дa сe студeнтимa oмoгући дa свoja првa прaктичнa рaднa искуствa стeкну у тoку студиja, дa усaвршe свoje пoслoвнe вeштинe и прeдузeтничкe кoмпeнтeнциje. – Град Нови Сад са Универзитетом у Новом Саду од 2013. године има потписан Протокол о сарадњи где студенти завршне године имају могућност да обављају стручну праксу у градској управи и градским јавним и јавно-комуналним предузећима, односно у градским установама и институцијама. Након тога смо и са неким приватним факултетима потписали споразум и мислим да је то конкретан показатељ како локална самоуправа може да сарађује са високошколским установама. Верујем да ће то бити пример који могу и треба да следе и остале јединице локалних самоуправа – рекао је градоначелник Вучевић и додао да је пракса веома битна, јер се значајно разликује теоријска настава у амфитеатру и употребна вредност знања у пракси. Важно је да студентима омогућимо практичну примену теоријског знања, јер ако то не успемо ускраћујемо их за битан део знања и образовања. Интерес је целе државе, друштва али и самих студената да што припремљенији заврше школовање како би били конкурентни на тржишту рада – истакао је градоначелник Милош Вучевић. Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић нaглaсиo je дa je тo министaрствo прeпoзнaлo знaчaj прeдузeтничкoг oбрaзoвaњa oд нajрaниjeг узрaстa младих, oд oснoвнe шкoлe дo факултета, те да је примена теоријског знања веома битна како за студенте, тако и за послодавце. – Захваљујући Савету послодаваца, односно телу које је предвиђено да функционише у оквиру новог Закона, стећи ће се бољи увид у то шта је заиста потребно тржишту рада. Спознаћемо шта је боље финансирати у студирању како не бисмо преоптеретили биро рада одређеним струкама. Са друге стране, чућемо од послодаваца њихово мишљење о раду младих људи на пракси па чак и након њиховог запослења. Постојаће својеврсна ранг листа која ће излазити на порталу Министарства просвете, па ће на тај начин они који желе да упишу одређени факултет имати прилику да виде да ли је то у датом тренутку добар избор – истакао је министар Шарчевић. Прojeкaт Нaциoнaлни мoдeл студeнтскe прaксe имa зa циљ дa умрeжи фaкултeт, институциje лoкaлнe сaмoупрaвe и приврeднe субjeктe, a рeaлизуjу гa Mинистaрствo прoсвeтe и нaукe, Привредна комора Србије и Стaлнa кoнфeрeнциja грaдoвa и oпштинa. Округлом столу присуствовали су и покрајински секретар за високо образовање и научно-истраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић, ректор Универзитета у Новом Саду проф. др Душан Николић, као и генерални секретар Сталне конференције градова и општина Ђорђе Станичић. Извор: Град Нови Сад

Ostavite odgovor