ОНЛАЈН КОНФЕРЕНЦИЈА „ БИОЕКОНОМИЈА- НОВА ШАНСА ЗА ВОЈВОЂАНСКУ ПРИВРЕДУ“

У Привредној комори Војводине одржана је онлајн конференција „ Биоекономија- Нова шанса за војвођанску привреду“ . Привредна комора Војводине и наш савет за циркуларну економију има велико задовољство да буде један од организатора ове конференције истакао је поздрављајући учеснике Зоран Трповски, секретар Удружења Индустрије Зоран Трповски. Пре годину  дана на прошлогодишњем пољопривредном сајму имали смо прилику да се упознамо са основним елемнтима овог пројкета и чињеницом да се укупно 6 земаља и региона укључило у идеју развоја регионалног иновативног система који би се заснивао на сектору биоекономије истакао је Трповски. Небојша Дракулић, помоћник покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај  истакао је да је важно што  је ова тема препозната од стране Привредне коморе Војводине која прати и учествује у свим трансформацијама кроз које пролази наша привреда. Свако ко познаје природне ресурсе Војводине препознаје наше предности које треба искористити да би се овај процес спровео. Земље региона преузеле су обавезу потписивањем Софијске декларације да спроведу мере спречавања у области климатских промена  и додатног загађења. На самиту у Софији потписана је и декларација лидера западног Балкана која треба да допринесе и еколошком развоју региона. Влада АП Војводине ће активно учествовати у том процесу истакао је Дракулић. Бранислав Малагурски, члан пројектног тима „ Алма Монс“ представио је пројекат , Европску стратегију и регионални развој биоекономије.   Милица Врачарић ,“ Алма Монс“- Регионална агенција за развој малих и средњих предузећа , истакла је да је да је овај пројекат требао да допринесе да се идеја Биоекономије рашири на оне земље у којима је тај концепт мање познат, попут наше. Игор Јездимировић“ Инжињери за заштиту животне средине“ , истакао је да  је добро  чути да свест о потенцијалима који постоје јесте  присутна као и да су институције и цивлни  сектор заједно на овом послу. Основни проблем је недостатак као и непоштовање регулативе. У развијеним земљама ЕУ размишља се већ о превенцији . Морамо схватити да привреда функционише на основу економије и када је основан савет за циркуларну економију Привредне коморе Војводине   један од основних циљева је био да се одреди  који су то економски модели који би регулисали  да биоразградиви отпад не настаје а  у случају  настанка  да се одреди његово даље управљање.  Управљање органскиом отпадом се мора регулисати, уместо да заврше на депонији мора се улагати у прераду истакао је Јездимировић. Учесници онлајн конференције били су и  Вукашин Војиновић, центар за циркуларну економију  Привредна комора Србије, Данко Вуковић, председник Удружења „ Биогас“, проф др Милан Мартинов, Факултет техничких наука , Бојан Глигић, ЕСОТРОН, Руменка  који је говорио  о преради уља. Иначе ЕСОТРОН је  компанија која је  прва  почела да ради прераду органског отпада.