ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ КУПУЈЕ ЗГРАДУ СОКОЛЦА

Након одлуке којом се покреће поступак
Након одлуке којом се покреће поступак и одређује начин прибављања непокретности у јавну својину општине Нови Бечеј, односно Управне зграде некадашњег „Соколца“ у центру Новог Бечеја, коју су прошле недеље, на предлог Општинског већа општине Нови Бечеј, усвојили одборници Скупштине општине Нови Бечеј, Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе је упутила предлог стечајном судији за обуставу поступка јавног надметања које је одржана данас у 11,00 сати.  Предлог је усвојен и стечајни судија је обуставио поступак лицитације те је комисија постигла споразум о куповини непосредном погодбом са стечајним управником фирме „Соколац“ ДОО у стечају са седиштем у Новом Саду, по процењеној вредности датој у документацији за јавно надметање. На тај начин стекли су се услови за заказивање седнице Скупштине општине Нови Бечеј по хитном поступку на којој ће одборници донети коначну одлуку о прибављању ове непокретности као и о износу средстава који ће се издвојити у складу са којом ће председник општине закључити уговор о купопродаји. Куповина ове непокретности извршена је у јавном интересу јер делови зграде некадашњег „Соколца“ који су већ власништво општине Нови Бечеј и делови зграде које су били предмет куповине, чине јединствену целину, изграђену педесетих година прошлог века у стилу модерне. Зграда се налази у амбијенталној целини центра Новог Бечеја, која је у завршној фази истраживања и припреме за проглашење од стране Владе Републике Србије. Обједињавањем обе целине објекта омогућиће се максимална искоришћеност свих потенцијала које један овакав репрезентативан објекат пружа.

Ostavite odgovor