Секретар Гојковић посетио Општу болницу у Сремској Митровици

Покрајински секретар за здравство доц.
Покрајински секретар за здравство доц. др Зоран Гојковић посетио је данас Општу болницу Сремска Митровица и обишао Одељење за палијативно збрињавање пацијената, које је започело са радом у оквиру пројекта „ Тake care“ („Брини се“) – Развијање и побољшање здравствених и социјалних услуга за угрожене друштвене групе у оквиру INTERREG IPA програма прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014 -2020. „Овим пројектом омогућено је палијативно збрињавање најтеже оболелих пацијенти који гравитирају према Општој болници Сремска Митровица. У оквиру пројкта, формирано је ново одељење са шест соба, 12 кревета и пратећом опремом, те запослено 10 нових здравствених радника“, нагласио је секретар Гојковић. Он је подсетио да је Општа болница Сремска Митровица четврта болница у Војводини, поред општих болница у Зрењанину, Сомбору и Кикинди, које имају специјализована одељења палијативне неге, и указао на њихов значај – како за оболеле, тако и за чланове њихових породица, не само у смислу здравствене потпоре, већ и психо-социјалне и духовне подршке. Укупна вредност пројекта је 939.000 евра, од чега се 85% финансира из приступних фондова ЕУ, док је предфинансирање пројектних активности обезбеђено средствима РАВ-а у износу од 25.000.000,00 динара, а Покрајинска влада је средства у вредности од 4.000.000,00 динара, определила за суфинансирање пројекта. Секретар Гојковић је подсетио да су на недавном конкурсу за Општу болницу Сремска Митровица опредељена средства у вредности од око пола милиона евра, која су намењена за набавку најсавременијег ЦТ апарата, као и компплетну реконструкцију и изградњу новог блока стерилизације, заједно са два најсавременија апарата за стерилизацију. На овај начин, биће унапређен рад ове здравствене установе, смањиће се листе чекања, побољшати дијагностика и комфор за рад запослених.

Ostavite odgovor