PANAOTOVIĆ:“PREDIZBORNI RECEPT IZ BUDVE ODLIČAN, PRIMENITI GA I NA DRŽAVNI NIVO“

Široka koalicija okupljena oko NSD-a i DNP-a za predstojeće majske izbore u Budvi dobra je i pozitivna vest jer smo se minulih godina u Budvi nagledali predstave sa čuvenim naslovom – „Jedan Srbin dve partije“. Naravno, koalicija Za budućnost Budve neće i ne treba da bude nacionalno jednorodna, veoma je pozitivno i dobrodošlo što će u njoj biti predstavnici različitih naroda koji žive u Crnoj Gori. Rascepkanost, posvađanost i nesaglasje bloka o kome je reč šteti kako samim strankama pojedinačno, tako i biračima koji se opredeljuju za ovaj deo političkog spektra crnogorske političke scene. Kada je o građanima reč, mnoge od partija koje su se dogovorile o zajedničkom nastupu u Budvi, završile bi ispod cenzusa a time bi sudbina tih glasova bila veoma neizvesna. Manje partije imaju veliki rizik ako nastupaju samostalno jer lako mogu da ostanu ispod cenzusa. Što se tiče NSD-a i DNP-a i za njihovu političku probitačnost i uticaj efektnije je da budu na čelu saveza koji će nakon nekih budućih parlamentarnih izbora imati, recimo 21% umesto 16%. Naravno, treba nastaviti sa ukrupnjavanjem ovog bloka koji ima demokratsku legitimaciju s jedne strane, a sa druge, njihov zajednički imenitelj je popravljanje i poboljšanje odnosa sa Srbijom kao prvim komšijom. Naime, recept iz Budve bilo bi korisno, dobro i politički isplativo primeniti i na republički nivo i ako je moguće proširiti koaliciju partijom dr Leposavića i još nekih faktora sa crnogorske političke scene. Ukoliko bi došlo do daljeg ukrupnjavanja, koalicija o kojoj govorimo bila bi takmac za poziciju broj jedan na nekim budućim parlamentarnim izborima. Samo će nijanse i mali procenti u tom slučaju odlučivati o prvom mestu, u trouglu PES, DPS i Za budućnost Crne Gore. Šta će budućnost doneti, ne možemo znati, ali sabornost ideološki srodnih partija pred izbore u Budvi, ohrabrujuća je i dobra vest!