ПЛАСТЕНИЦИ ЗА ИЗБЕГЛИЧКЕ ПОРОДИЦЕ У АП ВОЈВОДИНИ

Потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић обишао је данас породицу Милишић у Чортановцима, у општини Инђија, једну од 23 избегличке породице које су добиле средства за набавку пластеника на конкурсу Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима АП Војводине. Милићевић је овом приликом истакао велику бригу Покрајинске владе, у претходних три и по године, у односу на избегличку популацију у Војводини, за чије економско оснаживање је обезбеђено 34,5 милиона динара. У 2019. години је обезбеђено 12 милиона динара, а Милићевић је изразио уверење да ће Покрајинска влада четворогодишњи мандат заокружити са укупно 50 милиона за ту намену. Покрајина избегличкој популацији помаже кроз различите мере, од стамбеног збрињавања – куповине кућа и набавке грађевинског мареријала, за шта су помоћ добиле 1253 избегличке породице, до помоћи за набавку пластеника, пољопривредних машина, развој пчеларства. Ту су такође и једнократна финансијска помоћ за средњошколце и студенте из избегличких породица, а од прошле године и нова мера економског оснаживања жена из избегличких породица. „Имамо свеобухватан пакет мера усмерених ка избегличкој и расељеничкој популацији, које треба да допринесу њиховом економском оснаживању кроз самостално привређивање и пуној интеграцији у друштво“, казао је Милићевић и навео да ће се са тим мерама наставити докле год у Србији и АП Војводини буде људи који су регистровани као избегли и расељени. Председник Општине Инђија Владимир Гак казао је да ће помоћ Покрајине избегличким породицама у општини Инђија, која је процентуално прихватила највише избеглог и расељеног становништва, помоћи финансијском оснаживању локалног становништва. Са корисницима средстава Фонда данас је разговарано о томе како да региструју своја пољопривредна газдинства и остваре права на друге субвенције са покрајинског нивоа. Обиласку су присуствовали и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство др Вук Радојевић и директор Фонда Душко Ћутило.