ПОДРШКА ПОКРАЈИНЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИМ КАРЕГОРИЈАМА

„Афирмација социјалне економије и запошљавање рањивих категорија у АПВ је у претходном периоду био је један од  приоритета Секретаријата за привреду и Владе АПВ. Преко 50 милиона динара директних субвенција  усмерено је од 2017 год путем конкурса предузећима која запошљавају особе са инвалидитетом и то за набавку опреме, машина и репроматеријала. Напомињем да се ради о 16 предузећа у покрајини а која запошљавају 450 особа са инвалидитетом. Такође у свим расписаним конкурсима секретаријата за привреду посебно су бодована и имала приоритет у додели подстицајних средстава предузећа која запошљавају рањиве и теже запошљиве категорије( инвалиди,самохрани родитељи, жене, учесници ратова, роми, млади…). Посебно нам је драго што су кроз програме самозапошљавања – субвенције, бројни примери започињања сопственог бизниса управо од стране оних који су били незапослени и припадали категорији теже запошљивих. Укупан износ подршке овим карегоријама кроз програме запошљавања и програме подстицаја привреде у АПВ путем бројних конкурса је износио преко 200 милиона динара у периоду 2016-2020. Истовремено ресорни секретаријат је организовао укупно 26 стручних трибина широм покрајине са циљем афирмације социјалног предузетништва као ефикасног модела за радну интеграцију и смањење незапослености рањивих категорија. Ефекти ових активности су константно повећање упослености особа са инвалидитетом и осталих теже запошљивих категорија у просеку за 5 % више сваке године. Наравно пред нама је још пуно посла на даљем унапређењу социјалног предузетништва и подршке овом одрзивом економском моделу који ће ускоро бити и законски озваничен у скупштини Р. Србије путем Закона о социјалном предузетништву.“   Изјавио је за Војвођанске Павле Почуч, зам.секретара за привреду.