ПОКРАЈИНСКИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2021

Покрајинска влада донела је данас Покрајински акциони план запошљавања у АП Војводини за 2021. годину, у коме су као приоритети политике запошљавања истакнути – отварање нових радних места, улагање у људске ресурсе и подстицање социјалне инклузије на тржишту рада. За реализацију мера активне политике запошљавања обезбеђена су 42 милиона динара из покрајинског буџета. Покрајински акциони план запошљавања основни је инструмент спровођења активне политике запошљавања на територији АП Војводине. Планом се дефинишу циљеви и приоритети политике запошљавања и утврђују мере које ће бити реализоване, чиме би се омогућило одрживо повећање запослености на територији АП Војводине. Овај документ је сачињен у складу са правцима и циљевима Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године. На данашњој седници донет је и закључак да се покрене поступак преноса права јавне својине Републике Србије на АП Војводину над објектом ТВ торањ „Иришки венац“ у Сремској Каменици. У закључку се наводи да је ТВ торањ „Иришки венац” претрпео оштећења током бомбардовања 1999. године, те да је неопходна санација, јер је његов значај вишеструк, како у архитектонском смислу, тако и због развоја туристичке понуде Фрушке горе и тог дела Срема. За израду пројектно-техничке документације за реконструкцију ТВ предајника „Иришки венац” и изградњу пратећих садржаја у непосредној близини тог објекта, предвиђена су средства у износу од 11 милиона динара.