ВРБАС – УЗ РЕДОВНО ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА ПО СЕЛИМА – АКЦИЈА ПРИКУПЉАЊА КАБАСТИХ СТВАРИ

Aкцијa одношења кабастог отпада  у насељеним местима врбаске општине спровешће се од  26. – 30. априла 2021. године . Одношење непотребнх ствари из сеоских домаћинстава обавиће се уз редовно одношење смећа.   Из ПЈ „Чистоћа“ апелују на житеље насељених места да најскасније до седам сати, у дану када се по распореду односи и комунални отпад, изнесу и кабасте ствари испред својих кућа. У кабасти оптпад убраја се стари намештај, аутомобилске гуме, тврда пластика, стакло и томе слично. Ова акција подразумева и одношење биљног отпада који треба да буде упакован у вреће. Могу се спаковати и гране или цвеће у кутије или неку другу амбалажу погодину за утовар у возило комуналног предузећа.   Распоред одношења кабастог отпада из сеоских домаћинстава:  
дан понедељак 26.04. уторак 27.04. среда 28.04. четвртак 29.04. петак 30.04.
место Савино Село Равно Село Змајево Бачко Добро Поље Куцура