PREDATA LISTA ,,SRBIJA ZA ROME-ZAJEDNO MOŽEMO SVE predstojeći izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina

Romska nacionalna manjina je danas predala listu za izbore članova Nacionalnog saveta, pod nazivom ,,SRBIJA ZA ROME – ZAJEDNO MOŽEMO SVE“. Na listi su 35 članova sa teritirije Republike Srbije, koji se zalažu za rešavanje pitanja od interesa za romsku nacionalnu zajednicu – od obrazovanja, službene upotrebe romskog jezika i pisma, preko informisanja romske zajednice i očuvanja i negovanja romske kulture, shodno ingerencijama Nacionalnog saveta, definisanim zakonom. Listu predvodi Jelena Jovanović koja se dugi niz godina zalaže sa svojim saradnicima za osnaživanje romske zajednice.