Предавање др Бориса Стојковског „Жене у средњем веку: уводна разматрањаˮ на Jутјуб каналу КЦНС

Предавање др Бориса Стојковског на тему „Жене у средњем веку: уводна разматрањаˮ (22. 8. 2022) можете погледати на нашем Јутјуб каналу.

Циклус предавања о женама у средњем веку припада корпусу тема које су „превише експлоатисане с премало правих аргумената“, будући да је положај жене често једнострано схваћен. Ова тема је, како др Борис Стојковски наводи, доста присутна у модерним проучавањима у свим дисциплинама, а циљ уводне и трибина које следе јесте да на што једноставнији начин, а ипак детаљно осветле слику жене у средњем веку. Основни принципи проучавања заснивају се на представљању територијалних, односно, цивилизацијских кругова, као и хронолошком аспекту који доказује да су друштва увек била динамична и да су се бројне промене рефлектовале на положај жене. Др Стојковски истиче да морамо разумети период о ком је реч из позиције човека тог времена и да су, иако о мушкарцима постоји већи корпус података, и жене присутне кроз велике и значајне личности.

Упркос невеликом броју извора који о њима говоре, жене су имале огроман допринос у култури, науци и друштву. Циклус ће обухватити жене владарке које су постајале значајне кроз династичке бракове, жене у цркви које су и поред сегрегације оставиле велики траг на религију, значајне жене које су искакале из строге феудалне хијерархије. Др Стојковски напомиње да се морамо одмакнути од погубних искључивости какве су модерне џендер идеологије али и традиционални приступ, како би смо на прави начин разумели ову интересантну и комплексну тему.