Предавање Лазара Слепчева на тему „Конзервативизам код Срба“ на Jутјуб каналу КЦНС

Предавање политичког аналитичара Лазара Слепчева на тему „Конзервативизам код Срба“ (30. 5. 2022) можете погледати на нашем Јутјуб каналу. Најновија тема из области политичких теорија, наизглед је – како Лазар Слепчев наводи – супротстављена трибинама одржаним претходних месеци, којима су представљени очеви либералне теорије. На конзервативизам код Срба утицала су два фактора: први је јако наслеђе комунистичке историографије, која се сматрала ретроградном, назадном и погубном, а други је глобализацијски тренд који је нарочито популаран у последње две деценије. Велики утицај на развој конзервативизма у свету имали су римски републиканизам, који је баштинио врлине патриотизма и лојалности, као и осећај дужности, затим хришћанство, Француска револуција – од које почиње подела на лево и десно оријентисане политичаре. Едмунд Берк сматра се оцем модерне конзервативне идеологије, јер је, иако нигде не користи реч конзервативизам, у свом делу „Разматрања о револуцији у Француској“ описао читав систем идеја. Лазар Слепчев наводи да се конзервативац препознаје по „еволутивном приступу унутар друштвене динамике“ и по томе што је увек на опрезу, није склон ризику а Француску револуцију сматра лошим узором. За најзначајније конзервативне мислиоце и делатнике у Србији везује се парадокс – они су били реформатори који су у земљу увели модернизам. Лазар Слепчев посебну пажњу посвећује баштиницима ове идеологије у Србији, почевши од Јована Стерије Поповића као претече, до Стојана Новаковића.