Предавање Милорада Вукашиновића „Од Нове Атлантиде ка квинтесенцији Запада” на Јутјуб каналу КЦНС

Предавање новинара и публицисте Милорада Вукашиновића на тему „Од Нове Атлантиде ка квинтесенцији Запада” (13. 4. 2023) можете погледати на нашем Јутјуб каналу.

Априлске трибине новинара и публицисте Милорада Вукашиновића баве се преиспитивањем појединих феномена са становишта сакралне географије. Другим речима, у основи ових тема јесте потреба да се консултују ставови поменуте дисциплине како би се простор као такав сагледао у кључу метафизичке стварности, а многи наративи као метаисторијски. Наведено чини значајну разлику у односу на полазиште модерне географије, која простор поима као физичко-географску стварност. С обзиром на истакнути префикс мета-, не чуди да је у сржи излагања анализа „мита о јединствености и изабраности америчке нације”. Интерпретирани су ставови Ренеа Генона, Џемала Гајдара и других имена науке, како би се одговорило на питање које се намеће самом темом предавања – нестанак Атлантиде, откриће Америке, те њена јединственост у односу на Европу.

Вукашиновић помиње да поједини аутори тако сматрају да је Америка „квинтесенција развоја Запада“ и крајњи израз његове религијске, културне и филозофске основе. На том трагу види и објашњење за чињеницу да су многе идеје под наративом „америчке јединствености” попримиле радикалну верзију: индивидуализам, либерални рационализам, динамични технолошки индустријализам, апсолутизован трговачки поредак… Вукашиновић закључује да је заправо реч о чиниоцима који су „у основној мери карактерисали развој Запада”. Анализа сеже до данашњих дана, до узрока и последица који су у вези са „трансформацијом Америке у универзалну империју”.