Предавање мср Огњена Карановића „ОСМА СЕДНИЦА ЦК САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ“ на Jутјуб каналу КЦНС

Предавање историчара мср Огњена Карановића „ОСМА СЕДНИЦА ЦК САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ“ (19. 5. 2023) можете погледати на нашем Јутјуб каналу.

У оквиру разговора о овим важним и осетљивим историјским процесима, Огњен Карановић је указао на чињеницу да у делу српске, а свакако и регионалне, па и светске јавности до данас опстају различити, научно-методолошки непроверљиви, политикантски наративи о узроцима и последицама резултата раслојавања и сукоба унутар Савеза комуниста Србије после Титове смрти, а који су оконачани на чувеној Осмој седници Централног комитета у септембру 1987. године. У првом делу излагања, Карановић је представио историјат односа између две фракције унутар Савеза комуниста Србије, те је пажњи јавности препоручио анализу процеса идеолошко-политичких „раслојавања“ у партијско-кадровском систему Србије од 1981. до 1987. године. Представио је и анализу историјско-политичке улоге Слободана Милошевића и Ивана Стамболића у наведеним процесима. У другом делу излагања Огњен Карановић је говорио о узроцима и непосредном поводу сукоба између две фракције у Савезу комуниста, као и о историјату саме Осме седнице. У закључним анализама, Карановић је изнео тврдњу да Осма седница није представљала иницијалну капислу, која је покренула дисолуцију Југославије, нити је била узрок ратне трагедије на простору бивше Југославије у последњој деценији претходног столећа. Такође, нагласио је да је Осма седница уистину представљала почетак епохе јачања власти Слободана Милошевића, али и зачетак процеса, који је историографија, као и масовна култура упамтила под термином Антибирократска револуција. Карановић је утврдио да су наратив и политикантска инструментализација Осме седнице генерисани од стране хрватских и других постјугословенских националних елита и сепаратистичких снага, како би овај историјски догађај послужио као оправдање за свесно индуковање почетка разбијања друге Југославије.