Предавање мср Огњена Карановића „РАСПАД СФР ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОЧЕТАК; Српско-хрватски односи у Титовој Југославији“ на Jутјуб каналу КЦНС

Предавање историчара мср Огњена Карановића „РАСПАД СФР ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОЧЕТАК; Српско-хрватски односи у Титовој Југославији“ (12. 5. 2023) можете погледати на нашем Јутјуб каналу.

На самом почетку излагања, Карановић је представио кратку компаративну анализу резултата пописа становништва у Републици Србији из 2022. године у погледу изјашњавања грађана у вези са националном припадношћу са посебним акцентом на број Југословена. Истовремено, указао је на број грађана Републике Хрватске, који су се на попису становништва у овој држави из 2021. године изјаснили да припадају југословенском националном идентитету. Упоредном анализом егзактних података, Огњен Карановић је указао да је феномен „југословенског опредељења“ присутнији у Србији, него у Хрватској, где је и сама идеја југословенства задржала изразито „пежоративно својство“. Предавач је упутио пажњу публике на фрапантну чињеницу, која нам указује да су „југословенска политичка идеологија и држава“ несумњиво помогли отелотворењу идеје о заснивању самосталне, национално-хомогене и независне хрватске државе у савременом добу и на великом делу српског етничког и културног простора, при чему је југословенство „постављено у раван заслужно остракованих политичких и националних идеологија, као што су фашизам, комунизам или нацизам“. Затим, Карановић је представио историјат политички и геополитички индуковане дисолуције југословенске конфедерације после смрти Јосипа Броза, 1980. године. Карановић је нагласио да „нови ризорђементо“ српске националне идеје, која је била оптуживана да је покренула „талас ерупција национализама и сепаратизама у сецесионистички оријентисаним југословенским федералним јединицама“, није одговоран за разбијање или расуло Титове државне творевине, те да су дате оптужбе имале за циљ генерисање услова, који би обезбедили оправдање за србофобну и антијугословенску политику националних елита у сецесионистичким федералним јединицама и појединим геополитичким центрима моћи код великих сила. Карановић је понудио закључак, који указује на чињеницу да су дати политички и геополитички центри одговорни за „крах социјалистичке Југославије“ и трагедију грађанских ратова у последњој деценији XX века.