PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC SRÐAN SIMIĆ PRIMIO JE VUKOVCE – PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC SRÐAN SIMIĆ PRIJAL VUKOVCOV

U velikoj sali Skupštine opštine Bački Petrovac 24. juna u podne, predsednik opštine Bački Petrovac Srđan Simić primio je đake vukovce u školskoj godini 2018/2019, iz osnovnih škola iz Petrovca, Kulpina i Gložana i iz petrovačke Gimnazije „Jan Kollar“ sa domom učenika. Posle pozdravnih reči predsednik im je poželeo puno uspeha u svom daljem školovanju, kao i da se u svoju lokalnu samoupravu posle daljeg školovanja vrate ponosni sa najvećim prriznanjima. Vukovcima je uručio i poklone eksternu bateriju i knjigu a đacima generacije tablet i knjigu.  U Osnovnoj školi „Jan Čajak“ je šest vukovaca: Maja Hric, David Opavski, ​​Adela Benik, Simona Ðurić, Alexander Andrej Gier i Kristina Spevak, koja je i đak generacije. Vukovu diploma su zaslužile i Ana Hrubik i Elena Zvarec iiz Gložana koja je takođe đak generacije, iz Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“. U Osnovnoj školi „Jan Amos Komenski“ u Kulpinu, tri devojčice su za svoj uspeh dobile Vukovu diplomu, i to Teodora Červena i Timea Čeman i Maja Popovicki – njima dvema je pripala i čast da postanu đaci generacije. Ovi maturanti Gimnazije „Jan Kollar“ sa domom učenika su nosioci Vukove diplome: Branislav Pop, Darina Bažik, Denisa Demrovski, Emilia Jana Paleš, Martina Pintir, Ida Šagat, Jovan Kiš, Nina Polić, Jovana Zarupski i David Fic, koji je ujedno i đak generacije. Tekst: Anna Horvátová Vo veľkej sále Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec 24. júna na poludnie predseda obce Srđan Simić prijal nositeľov Vukovho diplomu v školskom roku 2018/2019 zo základných škôl z Petrovskej obce – z Petrovca, Kulpína a Hložian a z Gymnázia Jána Kollára. Zaželal im aj v ďalšom školení veľa úspechov a tiež aby sa hrdí a s ešte väčšími vyznamenaniami vrátili do svojho rodiska. Po príhodnom prívete nositeľom Vukovho diplomu odovzdal darčeky, a to externú batériu a knihu, zatiaľ čo žiakom generácie udelil tablet a knihu.  Z petrovskej Základnej školy Jána Čajaka si Vukov diplom zaslúžilo šesť žiakov: Maja Hricová, Dávid Opavský, Adela Beníková, Simona Ðurićová, Alexander Andrej Gier a Kristína Speváková, ktorá sa stala aj žiačkou generácie. Vukov diplom za dosiahnuté úspechy počas osemročného vzdelávania z hložianskej Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina získali Anna Hrubíková a Elena Zvarcová, ktorá je zároveň žiačkou generácie. V kulpínskej Základnej škole Ján Amosa Komenského sa Vukov diplom dostal trom žiačkam, a to Teodore Červenej a  Timei Čemanovej a Maji Popovickej, ktoré sa stali aj žiačkami generácie. Maturanti Gymnázia Jána Kollára  so žiackym domovom – nositelia Vukovho diplomu sú: Branislav Pop, Darina Bažíková, Denisa Demrovská, Emília Jana Pálešová, Martina Pintírová, Ida Šagátová, Jovan Kiš, Nina Polićová, Jovana Zarupská a Dávid Fic, ktorý sa stal aj žiakom generácie. Tekst: Anna Horvátová