ПРЕДШКОЛЦИ СУ ДОБИЛИ РАДНЕ ЛИСТОВЕ „РУСКИ ЯЗИК” – ПРЕДШКОЛЦИ ДОСТАЛИ РОБОТНИ ЛЇСТКИ „РУСКИ ЯЗИК”

Председник Извршног одбора Националног савета русинске националне мањине Републике Србије Жељко Ковач, данас око 13 часова у Предшколскoј установи „Детињство” објекат „Ђурђевак” у Ђурђеву уручио радне листове предшколској деци у Мешаној групи у којој се учи на русинском језку. Са децом у дворишту ПУ, председника Ковача су дочекале васпитачица Мешане групе Марина Сабадош и главна васпитачица објекта „Ђурђевак” Даница Андрић. -Јуче смо такве радне листове уручили предшколској групи од тридесет седморо деце у Русинском Крстуру, а данас групи од шесторо у Куцури и четворо у Ђурђеву. Надам се да ће се сва та деца следеће године уписати у први разред русинксог одељења, рекао је председник Жељко Ковач. Он је исти дан у ПУ донео табелу за стипендије јер Национални савет стипендира предшколску децу која упишу ґрупу у  ПУ у којој се учи на русинском, као и првачиће у русинским одељењима. Овакве књиге се дарују од пре шест година, обезбеђује их Национални совит русинске националне мањине, односно његов Одбор за образовање.   За војвођанске.рс : С. Саламун  ПРЕДШКОЛЦИ ДОСТАЛИ РОБОТНИ ЛЇСТКИ „РУСКИ ЯЗИК” Предсидатель Вивершного одбору Националного совиту рускей националней меншини Републики Сербиї Желько Ковач, нєшка коло 13 годзин у Прешколскей установи „Дзецинство” обєкт „Дюрдєвак” у Дюрдьове уручел роботни лїстки предшколским дзецом у Мишаней ґрупи у котрей ше учи на руским язику. Вєдно зоз дзецми у дворе ПУ предсидателя Ковача дочекала воспитачка Мишаней ґрупи Марина Сабадош и главна воспитачка обєкта „Дюрдєвак” Даница Андрич. -Вчера зме исти таки роботни лїстки уручели трицец седмерим дзецом истого возросту у Руским Керестуре, а нєшка шесцерим у Коцуре и штверим у Дюрдьове. Наздавам ше же шицки тоти дзеци нарок упишу першу класу руского оддзелєня, гварел предсидатель Желько Ковач. Вон исти дзень до ПУ принєсол таблїчу за стипендиї понеже Национални совит стипендує предшколски дзеци котри ше уписали до ґрупи ПУ у котрей ше учи по руски, як и першокласнїкох у руским оддзелєню. Таки кнїжки ше дарую од пред шейц роки, обезпечує их Национални совит рускей националней меншини, односно його Одбор за образованє.     За войводянски.рс : С. Саламун