Пријава пореза на доходак до 15. маја

Из Пореске управе подсећају да рок за пријаву годишњег пореза на доходак грађана истиче у уторак, 15. маја 2018. године.

Обвезници годишњег пореза на доходак грађана су грађани који су у 2017. години остварили доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Србији у 2017. години.

Према подацима Републичког завода за статистику просечна годишња зарада по запосленом у Републици Србији исплаћена у 2017. години износи 791.712 динара.

Неопорезиви износ дохотка износи 2.375.136 динара.

Сви грађани који су у претходној години остварили доходак већи од 2.375.136 динара треба најкасније до 15. маја да поднесу пореску пријаву. Пореске пријаве се могу поднети у папирном и електронском облику на обрасцу PPDG-2R.

Извор: preskauprava.gov.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.