ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ И УДРУЖЕЊЕ БАЊСКИХ ГРАДОВА МАЂАРСКЕ ПОТПИСАЋЕ СПОРАЗУМ О САРАДЊИ

За време трајања 52. Међународног сајма туризма у Новом Саду, Привредна комора Војводине и Удружење бањских градова Мађарске потписаће Споразум о сарадњи, у четвртак, 3. октобра 2019. године у 12.00 часова у Привредној комори Војводине – Мастер центар Новосадског сајма, Хајдук Вељкова 11, III спрат, у циљу дефинисања принципа и начина сарадње, како би се заједничким радом унапредио бањски туризам. Удружење бањских градова Мађарске основано је у новембру 1993. године, са циљем повезивања и сарадње свих бањских градова у Мађарској, подстицања друштвено-економског развоја насеља у којима послују чланице Удружења, као и развоја техничких капацитета купалишта на локалном и регионалном нивоу. Удружење има значајну улогу у позиционирању и пословању бања Мађарске на међународном и домаћем туристичком тржишту, као и у доношењу стратешких докумената за развој бањског туризма, успостављање и имплементацију европских стандарда у здравственим центрима. Удружење својим делатностима значајно доприноси развоју бањског туризма Мађарске. Привредна комора Војводине представиће се на 52. Међународном сајму туризма са туристичком понудом земаља из региона (Мађарска, Хрватска, Чешка, Република Српска, Русија) на свом штанду у хали Мастер на Новосадском сајму од 3. до 5. октобра 2019. године.