РАДИОНИЦА ЗА ИНСПЕКЦИЈУ И УПРАВУ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У понедељак 26. јула, у хотелу Срем у Сремској Митровици, одржана је радионица за инспекцију и управу у области заштите животне средине у оквиру пројекта „Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“, који се реализује у оквиру другог позива Интерег – ИПА програма прекограничне сарадње Србија- Босна и Херцеговина.

 Циљ радионице је био подизање капацитета инспекције и органа управе у области управљања отпадом и отпадним водама. На радионици је  презентован законодавни оквир и поступање инспекције за заштиту животне средине у области управљања отпадом и отпадним водама.

Павле Рајков,  в.д. помоћника Покрајинског секретара у Сектору за инспекцијске послове у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине отворио је радионицу и истакао значај размене искустава и подизања нивоа знања у циљу решавања проблема у области управљања отпадом и отпадним водама и унапређења рада инспекције.

Координаторка пројекта и саветница за чистију производњу и одрживи развој у у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине Татјана Ђурић навела је да је општи циљ пројекта побољшање одрживог планирања заштите животне средине и промоција биодиверзитета побољшањем јавне службе у вези са чврстим отпадом и управљањем отпадним водама. Истакла је главне активности које треба да допринесу овом циљу и унапређењу рада инспекције, а то су: објављивање препоруке за ревизију инспекцијских процедура у области  управљања отпадом и отпадним водама, стручни семинар, куповина нове опреме, практична обука за еколошке инспекторе и потписивање протокола о сарадњи.

Начелник Одељењу за контролу индустријских објеката Сектора за инспекцијске послове у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине Милка Стојановић говорила је о инспекцијском надзору, садржини, врсти, облицима и поступку инспекцијског надзора.

Самостални саветник за инспекцијске послове у Одељењу за контролу индустријских објеката у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине Снежана Думанчић изјавила је да је неопходна допуна Законске регулативе у појединим сегментима и чешћи заједнички надзори са другим инспекцијским службама.

Саветник за инспекцијске послове у Одељењу за контролу индустријских објеката Љиљана Бајевић навела је да неадекватно управљање отпадом представља један од највећих проблема са аспекта заштите животне средине Србије и истакла проблеме и предлоге за унапређење рада инспекције.

Овом догађају су присуствовали представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Управе за инспекцијске послове из Републике Српске, Инспектората, Института за заштиту и екологију из Бања Луке, представници партнерских институција, представници локалних самоупарава, јавних и научних институција и други.