РЕБАЛАНС ПОКРАЈИНСКОГ БУЏЕТА УСМЕРЕН НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ МЛАДИМ БРАЧНИМ ПАРОВИМА, КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ПОЛИТИКУ ЗА МЛАДЕ

Предлогом ребаланса буџета АП Војводине за 2019. годину, који је на данашњој седници утврдила Покрајинска влада, укупан обим покрајинског буџета утврђује се у износу од 74,9 милијарди динара. Осим тога што је предложени буџет за 467,8 милиона динара већи у односу на почетни буџет АП Војводине за ову годину, значајнија је промена у структури буџета, којом је обезбеђен финансијски потенцијал већи од 900 милиона динара за креирање нових јавних политика. Предложеним ребалансом, око 500 милиона динара усмерено је у област социјалне заштите, пре свега за улагања у установе социјалне заштите и финансијску помоћ младим брачним паровима за куповину сеоских кућа, затим у културу, образовање и политику за младе. Капитални расходи износе 19,7 милијарди динара, што је за 402,4 милиона више у односу на почетни буџет за ову годину. У предлог ребаланса укључене су и две нове одредбе које се односе на спровођење обавеза предвиђених Покрајинским антикорупцијским планом. Према предложеном ребалансу, дефицит износи 5,04 милијарде динара, што је 7,35 одсто од укупно пројектованих прихода и у границама законом дозвољеног нивоа од 10 процената.