РЕГИСТРАЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА У НОВОМ САДУ

Ступањем на снагу новог Закона
Ступањем на снагу новог Закона о становању и одржавању зграда прописано је да се стамбена заједница региструје у Регистар стамбених заједница. За територију Града Новог Сада, регистар води Градска управа за имовину и имовинско-правнe послове, са седиштем у Новом Саду, Улица Народног фронта број 53. Како је вођење Регистра стамбених заједница почело 12. јуна 2017. године, стамбене заједнице су преко управника или лица овлашћеног одлуком стамбене заједнице, по Закону, била дужна да поднесу пријаву (у писаној форми, непосредно, поштом или електронски путем корисничке апликације за пријем електронске пријаве) за упис у регистар стамбених заједница. Надзор над применом одредаба Закона о становању и одржавању зграда које се односе на регистрацију стамбених заједница, врши јединица локалне самоуправе преко комуналног инспектора. На територији Града Новог Сада, надзор ће вршити Градска управа за инспекцијске послове, Сектор комуналне инспекције, Одсек за контролу комуналних система, са седиштем у Новом Саду, Улица Димитрија Туцовића број 3. Увидом у евиденцију стамбених/стамбено-пословних зграда на територији Града Новог Сада, констатовано је да постоји око 4.350 стамбених/стамбено-пословних зграда. Комунални инспектори су извршили саветодавне посете према скоро свим стамбеним заједницама, и том приликом дате су препоруке са адекватним роком за отклањање уочених неправилости. Позивају се чланови стамбених заједница, чије јединице нису прошле процес регистрације да у најскоријем року изврше своје законске обавезе, јер непоступање по препорукама из дописа о службено-саветодавној посети, представља основ за покретање поступка инспекцијског надзора и покретање прекршајног поступка за сваку стамбену заједницу појединачно. Детаљно обавештење о регистрацији и његовом поступку, може се добити на сајту Града Новог  Садa.

Ostavite odgovor