РЕЗЕРЕВАЦИЈА ПАРКИНГА У НОВОМ САДУ

Нови Сад као и сви други велики градови у Србији, а и у свету, има проблем са недостатком паркинг места. Град све више “расте”, па се тако повећава и број аутомобила, а то значи и да се повећава и потреба за паркинг местима. С обзиром да је Нови Сад административни центар Покрајине и да у њега људи долазе из свих крајева Војводине, али и из Србије, свакодневна потреба за паркинг местом је велика. Примећујемо да неки Новосађани јурњаву за паркинг местом решавају резервацијом паркинг места. То, они који могу то да плате, Резервација паркинга примећује се у зонама наплате, али све више и на паркинзима који се не налазе под наплатом. Таквом резервацијом више немају проблем недостатка  паркинг простора. На дневном нивоу резервација у црвеној зони кошта ће вас 445,50 динара, у плавој  346,50 динара, у белој зони 297,00 динара, баш као и на паркинзима који нису у режиму наплате. Чињеница је да је у последње време уређен завидан број паркинг места на више локација у граду. Богатији смо за нека нова паркинг места, од Фрушкогорске улице, преко Радничке ,до трга Коменског. Tо је за похвалу. Али, шта ћемо добити резервацијама и то рецимо на паркинг местима у центру града, где је потражња за паркинг местом више него очигледна. Ових дана се најављује отварање паркинга у Улици др Лазе Станојевића. Нови паркинг ће донети квалитетније паркирање, али неће  много решити проблем недостатка паркирања, јер грађани кажу да је на том паркиралишту у дворишту Скупштине града било 15-16 резервисаних места. Ако се отвара ново паркиралиште, онда треба повести рачуна о броју резервисаних места, како би нова паркинг места, односно што већи број паркинг места,био доступан свим грађанима. Вратимо се на почетак, увек ће бити потражње и потребе за новим паркинг местима у граду , као што је наш. Он је све већи и већи, све више људи има потребу за аутомобилом, градиће се нова паркинг места и гараже, али увек морамо водити рачуна како се ти капацитети користе. Конкретно ради учесталих жалби грађана нашој редакцији, а због резервације паркинг места на зонама које су у наплати, обратили смо се Градској управи за саобраћај и путеве са следећим питањима: Који су критеријуми приликом резервације за паркинг место? Одлуком о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада и Правилником о резервацији паркинг места на јавним паркиралиштима прописани су критеријуми за резервацију паркинг места који се разликују у зависности од врсте подносиоца захтева (државни органи, правна лица, предузетници или физичка лица). Сви подносиоци уз образац захтева достављају доказ о власништву пословног или стамбеног простора, односно уговор о закупу истог, саобраћајну дозволу путничких возила регистрованих на подносиоца (могуће је користити и туђе возило уз достављање уговора о закупу или лизингу), као и доказ о упису у одговарајући регистар правних лица, одлуку о оснивању, односно личну карту за физичка лица. Да ли се критеријуми  за издавање резервације за неко паркинг место разликују по питању чињенице, да ли је паркинг место у зонама наплате или је на местима која нису под наплатом? Резервација паркинг места је могућа на паркиралиштима у систему наплате, као и ван система наплате, али се цена разлику у зависности од зоне унутар система наплате, док је на паркиралиштима ван система наплате свуда иста. Цене су прописане Одлуком о промени цена паркирања, уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила. Да ли су резервисана места бројчано ограничена или се може резервисати неограничен број места?  Резервација паркинг места се одобрава до 20% капацитета паркиралишта, преко тога није могуће. Поред просторних ограничења, постоје ограничења у зависности од подносиоца захтева, па на основу тога физичка лица могу да резервишу једно паркинг место, правна лица и предузетници максимално четири паркинг места, док за државне органе, органе АПВ и Града не постоје посебна ограничења, изузимајући просторна. Колико има резервисаних паркинг места испред гимназије Исидора Секулић? Укупно има15 резервисаних паркинг места на паркингу преко пута Скупштине Града, конкретно испред и дуж Гимназије Исидора Секулић, а то је привремено,  док се паркинг у  Улици Лазе Станојевића не приведе намени. Колико има резервисаних паркинг места на новоизграђеном паркингу у Улици др Лазе Станојевића?  На паркиралишту у Улици др Лазе Станојевића нема резервисаних паркинг места, а након завршетка реконструкције на њему ће важити иста правила као и на свим осталим јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада.   Захваљујемо се Градској управи за саобраћај и путеве на брзој реакцији и исцрпним одговорима и надамо се да смо објаснили грађанима шта је то појам резервације паркинг места у Граду. За Војвођанске вести З.И.