ROMSKA ZAJEDNICA JE POKAZALA DA ,,ZAJEDNO MOŽEMO SVE“ !

13. decembra u Beogradu je održana konstitutivna sednica i prva sednica nacionalnog saveta romske nacionalne manjine. Po prvi put romska zajednica je pokazala jedinstvo kao nikada do sada. Hvala Romima i Romkinjama koji su izašli na glasanje jer samo Zajedno možemo graditi bolje sutra za sve naše sunarodnike, a svakako novi članovi saveta Roma koji su teritorijalno raspoređeni od severa do juga naše lepe Srbije sigurna sam da će to poverenje i opravdati, izjavila je prva na listi Srbija za Rome Zajedno možemo sve, Jelena Jovanović. Na konstitutivnoj sednici prisustvovao je i Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov koji je poklonio Akcioni plan za sprovođenje strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2022-2024, godine Jeleni Jovanović, a romskoj zajednici čestitao na konstituisanju nacionalnog saveta romske nacionalne manjine. Na prvoj sednici V saziva, Dalibor Nakić iz Kruševca je jednoglasno podržan i ponovo reizabran za predsednika romskog nacionalnog saveta.