Oznaka: prva sednica nacionalnog saveta romske nacionalne manjine