САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинска влада је на данашњој седници, којом је председавао Игор Мировић, дала сагласност на Програм рада, Финансијски план и Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Центру за породични смештај у усвојење у Суботици. Тиме су  испуњени услови који се односе на доношење аката неопходних за отпочињање  рада  ове установа социјалне заштите, основане 20. децембра 2018. године. Центар за породични смештај и усвојење Суботица је установа чија је делатност организовање, смештај деце без родитељској старања и пружање помоћи хранитељској и усвојитељској породици којој је корисник поверен и биће задужен за Севернобачки, Севернобанатски и Западнобачки управни округ. Финансијским планом Центра за породични смештај и усвојење Суботица за 2019. годину планирана су средства у износу од три милиона динара, која су обезбеђена из покрајинског буџета. Оснивање Центра за породични смештај и усвојење Суботица проистиче из  Закона о социјалној заштити и представља још један корак у спровођењу укупних реформских процеса у систему социјалне заштите и, посебно, заштите деце без адекватног родитељског старања, којих у АП Војводини има око три хиљаде. Пре пет година оваква установа основана је у Новом Саду, а планирано је да се наредне године оснује и у Панчеву. Покрајинска влада на данашњој седници издвојила је 31 милион динара за израду пројектно-техничке документације за нови музеј у Новом Саду – Музеј XX века,  који ће бити смештен у згради Радио Новог Сада Радио-телевизије Војводине,  у Улици Игњата Павласа.