САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинска влада је на данашњој седници донела решење којим се Средњој техничкој школи у Сомбору усмерава укупно 36 милиона динара за радове на обнови фасаде, крова и унутрашње столарије на објекту школе на Тргу цара Лазара, као и за набавку школског намештаја – клупа, столица и катедри. Део средстава намењен је за финансирање израде пројектно-техничке документације за инвестиционо одржавање ентеријера, реконструкцију електичне и водоводне инсталације у обе зграде те школе. Донето је и решење да се Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад усмери два милиона динара за финансирање израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктруног коридора брзе саобраћајнице Iб реда Врбас–Кула–Сомбор. Исти износ средстава опредељен је и Природно-математичком факултету у Новом Саду за набавку опреме за Хербаријум. Средства у укупном износу од 8,2 милиона динара опредељена су и Српском народном позоришту у Новом Саду, и то за суфинансирање израде пројекта за реконструкцију сцене „Јован Ђорђевићˮ и за израду пројекта за обнову фасаде зграде СНП-а. Покрајинска влада је данас донела и решење којим се Граду Суботици даје сагласност за радове на енергетској санацији објекта Геронтолошког центра. Радови коштају укупно 15,3 милиона динара, а заједнички их финансирају Министарство рударства и енергетике са 10,7 милиона динара и Град Суботица, који обезбеђује преостали износ.