САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинска влада је на данашњој седници усвиојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, у периоду јануар–септембар. Обим буџета у извештајном периоду износио је 74,98 милијарди динара. Текући приходи и примања остварени су у износу од 56,7 милијарди динара или 75,7 одсто од планираних 74,98 милијарди. Расходи и издаци буџета су извршени у износу од 47,7 милијарди динара или 63,6 одсто од планираног обима буџета, односно 84 одсто од остварених прихода. Планирани буџетски дефицит за ову годину износи 5 милијарди динара, а остварен је буџетски суфицит од 3,7 милијарди динара. Уступљени порески приходи (порез на лична примања – зараде и порез на добит правних лица) остварени су у већем износу од кварталног плана. Покрајински буџет за 2019. годину конципиран је на бази 59 програма са 191 програмском активности и 85 пројеката. Донето је и решење да се ЈВП „Воде Војводинеˮ усмери 153,2 милиона динара за финансирање радова које изводе водопривредна предузећа у 2019. години. Општини Кула биће усмерено 11,9 милиона динара за санацију Дечјег диспанзера у Сивцу, док су за набавку јачег агрегата за струју у Дому за душевно оболела лица „1. октобар” у Старом Лецу издвојена четири милиона динара. За финансирање капиталних пројеката санације, адаптације и инвестиционог одржавања и опремања спортских објеката на територији АП Војводине опредељено је 19 милиона динара, а средства су усмерена Покрајинском секретаријату за спорт и омладину. На данашњој седници Гимназији „Лаза Костић“ у Новом Саду дата је сагласност за прибављање грађевинске дозволе за изградњу фискултурне сале. Средства за израду пројектне документације и издавање грађевинске дозволе обезбеђена су преко Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине.