ТРЕЋИ САЈАМ САОБРАЋАЈА добра прилика за стратешко сагледавање проблема, изазова и пројеката у тој области

Трећи сајам саобраћаја под називом TRAFFIC SOLUTIONS EXPO 2019. отворен је данас на Новосадском сајму. Поред излагачког дела манифестације, током три сајамска дана, од 16. до 18. октобра, на програму ће бити панел-дискусије, округли столови, трибине и презентације, са циљем да се што ефикасније повежу представници локалних самоуправа и привреде, применом различитих решења за унапређење саобраћаја. Циљ Сајма, који се и ове године бави стручним и тржишно оријентисаним темама, јесте стварање пословне платформе која обједињује инвеститоре, ресорне институције и организације и доносиоце одлука на националном и локалном нивоу са привредним сектором, с обзиром на то да област путне привреде бележи сталан раст. Поред Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, подршку Сајму су пружили Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије и Град Нови Сад. Покрајински секретар Ненад Грбић обратио се присутнима као учесник отварајући панел-дискусије на тему инвестиција у саобраћају и нискоградњи у Републици Србији и региону. Он је истакао значај саобраћаја за развој економије и друштва у целини, будући да је у тој привредној грани запослено око 120.000 људи и да послује чак 32.000 предузећа. Грбић је додао да на територији АП Војводине доминира друмски саобраћај са 80 одсто у превозу робе и чак 90 одсто у превозу путника. ,,Саобраћај је веома значајан за привлачење директних страних инвестиција. Битна ставка јесте формирање цене, односно зависних трошкова, који у нашој земљи због конкурентности и лошије саобраћајне инфраструктуре, чине и до 30 одсто. Републичка и Покрајинска влада унапређују водени саобраћај, превасходно лучку инфраструктуру, а у току је и изградња брзе двоколосечне пруге између Београда и Будимпеште. У покрајини се спроводи неколико ИПА прекограничних пројеката, пре свега на Бегеју и Тиси у изградњи преводница, као и сидришног пристаништа у Зрењанину, а спроводи се и пројекат чији смо носилац, а то је израда техничке документације за пругу Суботица–Баја“, рекао је секретар Грбић. Сајам саобраћаја, усклађен са циљевима Новосадског сајма с обзиром на то да је генератор развоја привреде, превасходно је намењен стручној јавности у области саобраћаја и транспорта, као и доносиоцима одлука, представницима међународних и домаћих организација и фондова који инвестирају у саобраћајну инфраструктуру, образовним установама и струковним организацијама, те широј друштвеној јавности, како би се што потпуније сагледали проблеми и изазови унутар ове и сродних области. Излагачи на овогодишњем Сајму саобраћаја су произвођачи, увозници и пружаоци различитих услуга из свих видова саобраћаја, а у оквиру разних излагачких области, попут планова развоја у саобраћају, саобраћајног инжењеринга, изградње и одржавања саобраћајне инфраструктуре, механизације, сигнализације, логистике и сл. Посебан акценат је у стручној јавности стављен и на системе и опрему за пројектовање, управљање, мерење, праћење и контролу саобраћаја, планирање и организацију превоза, возила и пратеће опреме, стручну едукацију и осигурање путника, робе, возила и опреме у саобраћају. Сајам саобраћаја се одржава у Конгресном центру Мастер Новосадског сајма, а улаз за све посетиоце је бесплатан. Најављен је и Четврти сајам саобраћаја, који ће бити одржан од 14. до 16. октобра 2020. године.