Саопштење са седнице Покрајинске владе

Председник Покрајинске владе
Покрајинска влада је на данашњој седници, којом је председавао Игор Мировић,  утврдила предлоге три покрајинске скупштинске одлуке о изради просторних планова подручја посебне намене, са елементима детаљне регулације. Просторни план  инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица – Јазак – „Летенка“, обухватиће више катастарских општина у општинама Беочин, Ириг и Граду Сремска Митровица. Његова изградња ће допринети просторној и енергетској интеграцији општинеИриг у енергетски систем Републике Србије, редовном и безбедном снабдевању гасом потрошача, као и снабдевању туристичког локалитета „Летенка“, чиме се у енергетском смислу подиже стандард функционисања овог туристичког локалитета. Други просторни план односи се на изградњу инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог –Беочин. Изградња овог гасовода обезбедиће стабилно снабдевање гасом потрошача на подручју Петроварадина, Сремске Каменице, Сремских Карловаца и насеља у општини  Беочин. Предложена је и израда просторног плана подручја за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема, којим ће у потпуности бити обухваћене локалне самоуправе Рума, Пећинци, Сремска Митровица, Шид и Ириг. Циљ је заштита слива реке Саве, заштита изворишта за водоснабдевање, као и заштита животне средине. Покрајинска влада данас је дала сагласност на годишње програме рада  Завода за урбанизам Војводине, Покрајинског завода за социјалну заштиту, Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, Педагошког завода Војводине, Музеја Војводине и Галерије ликовне уметности поклон-збирке Рајка Мамузића.

Ostavite odgovor