Саопштење са седнице Покрајинске владе

Покрајинска влада је на данашњој седници, којом је председавао Игор Мировић,  утврдила предлоге три покрајинске скупштинске одлуке о изради просторних планова подручја посебне намене, са елементима детаљне регулације. Просторни план  инфраструктурног коридора дистрибутивног … Read More