Serija digitalnih printova „Prostorne varijacije“ autorke Marije Labudović Pantelić od 19. marta u klubu „Tribina mladih“

Serija digitalnih printova „Prostorne varijacije“ autorke Marije Labudović Pantelić biće svečano otvorena u utorak 19. marta u 19 časova u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Izložbu možete pogledati od utorka 19. marta do 01. aprila. „Serija digitalnih printova Marije Labudović Pantelić, pod nazivom “Untitled”, nastaje u poslednje tri godine, kao deo umetničko-istraživačkog projekta u okviru rada na doktorskim studijama iz umetnosti, na Fakultetu primenjenih umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu. Polazište u istraživanju percepcije i doživljaja koji proizilaze iz potencijala tekstila i fotografije kao i njihovog sadejstva, Marija Labudović Pantelić nalazi u istraživanju u oblasti neuronauke. Ta istraživanja podsećaju da se ljudski mozak milion godina unazad razvijao bez digitalne stimulacije, dok vreme u kojem mi živimo danas, nosi nepoznanicu koja će odrediti našu budućnost. Nove neuronske putanje, koje se razvijaju kod generacije takozvanih digitalnih domorodaca, predstavljaju prečice koje im omogućavaju drugačiji postupak usvajanja informacija. Marija dovodi u odnos materijalnu strukturu tekstila sa fotografskim zapisom, insistirajući na posebnosti tekstilnog medija u kontekstu prenosa vibracija (sa akcentom na njegovim akustičnim i apsorpcijskim svojstvima), i fotografije kao izvora vizuelnih informacija koje utiču na organizaciju utisaka primljenih čulima. U fotografijama koje stvara, Marija iz mnoštva tekstilnih i fotografskih „čestica“ izoluje samo pojedine vizuelne informacije. Sadržaj tih fotografija, neprepoznatljiv oku koje očekuje da iščita određeni spektar uobičajenih informacija, ima za cilj da stimuliše nove emocionalne i psihološke dinamike perceptivne kognicije. Na izložbi predstavljena serija fotografija je usmerena ka imaginaciji novih estetskih relacija između umetničkog rada i posmatrača, odnosno nove osećajnosti.“ Prof. Jadranka Simonović Marija Labudović Pantelić je doktorand Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu gde je i diplomirala 2008. godine na smeru Dizajn tekstila. Dobitnica je nagrade „Fond Iva Vrinjanin“ za 2006/07. godinu, Fakultet primenjenih umetnosti. Član je ULUPUDS-a. Član je saveta galerije Doma kulture u Ivanjici. Od 2010. radi u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.