Subotica: uhvaćeno 325 zaposlenih na „crno“

U prethodnoj godini, inspektori rada Severnobačkog okruga izvršili su 659 inspekcijskih nadzora, a zatečeno je 325 zaposlenih na „crno“, poručuje Božo Ivković, šef Odseka inspekcije rada. Tokom 2017. godine, inspektori rada Severnobačkog okruga izvršili su 659 inspekcijskih nadzora, pri čemu je doneto ukupno 62 rešenja, 31 zaključak, zatečeno je 325 zaposlenih na crno, a prema inspekcijskom nadzoru 450 zaposlenih je zasnovalo radni odnos kod poslodavaca. “U izveštajnom periodu doneto je 72 osuđujuće presude po zahtevima inspektora rada, u novčanom iznosu od 24.753.000 dinara. Takođe, u periodu 2017. godine, inspektori rada doneli su 32 prekršajna naloga i ukupno je naplaćemo 840.000 dinara” – kaže Božo Ivković, šef Odseka inspekcije rada za Severnobački okrug. Prioritet inspekcije rada u prethodnoj godini bio je na otkrivanju rada na crno, što ostaje u fokusu i u tekućoj godini. “U godišnjem planu je prvenstveno borba protiv rada na crno, odnosno zaposleni sa kojima poslodavac nije zaključio ugovor o radu i koje nije prijavio na obavezno socijalno osiguranje, ali i neregistrovanih subjekata, što znači lica koja obavljaju delatnost, a da nisu upisana u registar Agencije za privredne registre, odnosno u drugi posebni registar. Takođe, puna pažnja biće posvećena bezbednosti i zdravlju na radu” – istakao je Ivković, dodajući da se u godini za nama, na teritoriji Severnobačkog okruga dogodilo 16 teških povreda na radu, kao i jedna povreda sa smrtnim ishodom. Prema njegovim rečima inspektori rada će i tokom 2018. godine organizovati periodične akcije. “Predviđeno je da se radi u danima vikenda, zatim noćne akcije, a takođe je predviđeno da iz drugih okruga dolaze inspektori rada, koji će u našem gradu vršiti inspekcijske nadzore upravo na suzbijanju rada na crno, odnosno neregistrovanih subjekata” – poručio je šef Odseka inspekcije rada. Izmene i dopune Zakona o radu donete su u decembru prošle godine, a Ivković podseća da su Zakonom predviđene obaveze poslodavca koje podrazumevaju da, pre stupanja zaposlenog na rad, sa njim prvo treba da zaključi ugovor o radu, da ga prijavi na jedinstveno obavezno socijalno osiguranje i obuči za bezbedan i zdrav rad.

Ostavite odgovor