Светски дан особа са аутизмом

Аутизам је један од најчешћих развојних поремећаја савременог доба. Овај врло сложен поремећај у развоју мозга узрокује широк спектар фактора. Карактерише га слаба или никаква социјална интеракција и комуникација, као и ограничени и понављајући обрасци понашања. Аутизам се јавља у току прве три године живота детета и више обухвата мушку популацију. Особе са аутизмом су врло често жртве дискриминације и социјалног искључивања. У циљу скретања пажње на права особа са аутизмом и спречавања њихове дискриминације, Генерална скупштина Уједињених нација је у децембру 2007. године усвојила резолуцију којом је установљен Светски дан особа са аутизмом. Обележава се сваке године 02. априла. Према Конвенцији УН о правима особа са инвалидитетом, особе са аутизмом имају право на слободу од дискриминације и право да буду укључене у своје заједнице. Такође, особе са аутизмом имају право на асистенцију у образовању, право на запослење и остале видове подршке. Статистика Европског удружења за аутизам говори да на 100 новорођене деце има 6 малишана са аутизмом. Колико има особа са аутизмом у Србији је непознаница. Прецизних података још увек нема.

Ostavite odgovor