Oznaka: 12. Festivalu narodnih običaja „U arackom širokom polju“