Oznaka: 25. новембар национални празникаБуњеваца – Дана Велике народне скупштине