Oznaka: 61.саветовање „Производња и прерада уљарица“ Копаоник