Oznaka: дигиталнa платформa и мобилне апликацијa за пријаву штете на осигураним усевима и плодовима и подршку развоју пољопривреде