Oznaka: Друго традиционално српско витешко надметање „Душанов мач – Стефанов штит”.