Oznaka: фотомонографија „РЕКЕ ЖИВОТА“ аутора Предраг Костин