ЛАКШЕ ЗАПОШЉАВАЊЕ ЉУДИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА

Писмо о намерама између Немачке развојне aгенције за сарадњу (ГИЗ) поводом програма ,,Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“ који се спроводи са Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам, … Read More