УСПЕШНО СПРОВЕДЕН ПРЕКОГРАНИЧНИ ИПА ПРОЈЕКАТ ТУРИСТИЧКОГ РАЗВОЈА ИЗМЕЂУ ОПШТИНА КАЊИЖА И КИШТЕЛЕК

УСПЕШНО СПРОВЕДЕН ПРЕКОГРАНИЧНИ ИПА ПРОЈЕКАТ ТУРИСТИЧКОГ РАЗВОЈА ИЗМЕЂУ ОПШТИНА КАЊИЖА И КИШТЕЛЕК

Свечаном конференцијом у Бањи Кањижа обележен је завршетак двогодишњег пројекта под називом „Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже, заснован на природним ресурсима ‒ као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система”, то јест под акронимом OASIS.  Пројекат се састојао од четири главна аспекта која су допринела реализицији основног циља – развоју туризма на подручју општине Кањижа у Србији и општине Киштелек у Мађарској. Захваљујући томе у општини Киштелек изграђен је центар за саветовање о здрављу и […]

Pročitajte više...