Oznaka: изградња мини фабрика воде у свим селима на територији града Кикинде