Oznaka: изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Врднику