Oznaka: изградња саобраћајнице са пратећом инфраструктуром на локацији Југоисток 2Б