Oznaka: извештај Државне ревизорске институције о завршном рачуну Покрајине за 2018. и 2019. годину